TỦ ĐIỀU KHIỂN

HỆ THỐNG TỦ ĐIỀU KHIỂN THANG MÁY :

  1. TỦ ĐỒNG BỘ FUJI JAPAN
  2. TỦ NHẬP KHẨU NGUYÊN KIỆN STEP C7000 THAILAN
  3. TỦ ĐỒNG BỘ MITSUBISHI JAPAN
  4. TỦ NHẬP KHẨU NGUYÊN KIỆN FUJI THAILAN
  5. TỦ NHẬP KHẨU NGUYÊN KIỆN INVT THAI LAN
  6. TỦ NHẬP KHẨU NGUYÊN KIỆN NICE 3000 THAILAN
  • GS-03

0909343552